Dňa 24. júna 2017 sa bude konať Medzinárodná výstava SFK-UCI v Bratislave. Budú pripravené ceny v každej triede, krásne poháre, diplomy, atď. Tešíme sa na vašu účasť.

Udeľovanie titulov a cien:

JA, SC, CAC, Víťaz Slovenska, Víťaz Bratislavy, Najkrajší pár výstavy, Najkrajšia chovateľská skupina

Prihláška na MVP BA 24.06.2017.docx

Vypísané prihlášky je potrebné zaslať elektronicky na jldog.sk@gmail.com a poplatky poštovou poukážkou na adresu PKP najneskôr do 10. 06. 2017

Ján Lupták, Krčulova 1199/2, Brezno 97701